โครงการอ้างอิง
 
ตลอดระยะเวลา 30 ปีในการทำงานของ บริษัท
กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ
ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมาย
เพื่อให้บริการด้านงานขึ้นรูปโลหะ ด้วยเพราะเราคือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปโลหะอย่างแท้จริง ที่ให้
บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถเสมอมา ดังนั้น
บริษัทฯ จึงทุ่มเทในการพัฒนาขีดความสามารถ
และบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไป
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความไว้วางใจของลูกค้า
ที่มีให้แก่เราเสมอมา
 
และนี่คือส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา
 
 
 
 
 
 
 
  ลูกค้าของเรา
  
 

 
       โครงงาน

1. งานระบบท่อลำเลียงทั้งหมด สำหรับโรงสีเจียเม้ง นนทบุรี
 
2. งานระบบท่อลำเลียงทั้งหมด สำหรับโรงสี ซี พ๊ ไอ
 
3. งานระบบท่อลำเลียงทั้งหมด สำหรับโรงสีชัยทิพย์
 
4. งานโครงสร้างสำหรับเครื่องเก็บฝุ่น Dust Collector
 
5. งานโครงสร้างสำหรับติดตั้งเครื่องจักรในการเป่าฟิล์มพลาสติก
    บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
 
6. งานปรับปรุงชิ้นงานท่อสำหรับทดสอบเครื่องยนต์ไอพ่น
    บริษัท ไทรอัมพ์ อเวียชั่น จำกัด - นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร
 
7. งานประกอบและติดตั้งแผงกันตกสำหรับลานจอดเฮลิคอปเตอร์
    โรงพยาบาล กรุงเทพ พัทยา
 
8. งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างสำหรับเครื่องบรรจุเม็ดพลาสติก
    บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 
9. งานประกอบ และติดตั้งระบบการผลิตไบโอดีเซล สำหรับการวิจัย
    มหาวิทยาลัย สุรนารี จ.นครราชสีมา
 
10. งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำหรับอาคาร เสายึดแผ่น Aluminium Composite
     อาคาร จุฬา บล๊อคแอล สยามสแควร์