โรงงานและพนักงานของเรา
 

ด้วยทำเลที่ตั้งของบริษัท กรุงเทพ เมทัล ฯ อยู่ใกล้กับแหล่งงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่สะดวก ทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับงานได้เป็นจำนวนมาก และด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้พนักงานทำงานด้วยความสุข และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เกิดความรวดเร็ว และพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 
 
« ร่วมงานกับเรา »
 
 
 
 
 

บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ในนาม ร้านซินเซ่งเฮง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในปี 2552 บริษัทฯ จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงาน และโรงงานมาที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร บนพื้นที่โรงงานขนาด 4 ไร่ รวมทั้งเครื่องจักร และบุคลากร โดยมีเครื่องจักรหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถรองรับงานได้ครอบคลุมมากขึ้น

บุคลากรถือได้ว่า เป็นทรัพยากรอันล้ำค่า และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า มีระเบียบวินัยในการทำงาน และให้การสนับสนุนทุกด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข และสนุกในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความจริงใจขององค์กรโดยรวมที่มีให้กับลูกค้า และคู่ค้าทุกท่าน ดังคำพูดที่ว่า
 
"เครื่องมือที่ดี ไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จ หากแต่บุคลากรที่ดี คือความสำเร็จที่แท้จริง"